Här hittar du protokollet från vårt årsmöte 2021, samt alla bilagor! Vi rekommenderar att du laddar ned båda filerna för att få en helhetsbild av vad vi sa den 24 januari.