Hej kära medlemmar!

ConFusions styrelse kallar härmed till extrainsatt årsmöte!

Datum: 21/6 – 2015
Tid: 14.00
Plats: Seminarierum 4, Världskulturmuseet, Södra vägen 54, Göteborg

På det ordinarie årsmötet saknades den ekonomiska berättelsen för verksamhetsåret 2014 samt att ingen var nominerad till kassör för verksamhetsåret 2015, så nu är det dags för ett extrainsatt årsmöte. För vad vore väll ett verksamhetsår på ConFusion utan i alla fall ett extrainsatt årsmöte?

I enlighet med våra stadgar får inga andra frågor än de som presenteras i kallelsen behandlas under ett extrainsatt årsmöte. Vi samlar därför inte in motioner från våra medlemmar inför detta möte. Alla som är medlemmar i ConFusion har rösträtt på mötet. Andra intresserade är välkomna att deltaga som observatörer. Du som varit funktionär under ConFusion 13 eller köpt biljett till ConFusion 2013 är medlem.

För er som ej kan närvara fysiskt kommer mötet livestreamas. För att rösta måste du närvara fysiskt.

Väl mött!

Dagordning

Ekonomisk berättelse verksamhetsår 2014

Revisionsberättelse

Föreningens stadgar

/Styrelsen